Privacybeleid Grand National Team

Grand National Team kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Grand National Team, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan of inschrijfformulier aan Grand National Team verstrekt.

Grand National Team verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om onze diensten te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om u op te hoogte te brengen van een nieuwe activiteit. Daarnaast kan Grand National Team uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Grand National Team bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. Aan ons verstuurde e-mails zullen worden gearchiveerd en voor onbepaalde tijd worden bewaard. Informatie van onze medewerkers bijvoorbeeld ruiters en grooms zullen voor onbepaalde tijd in een database worden opgenomen.

Worden uw gegevens gedeeld?

Grand National Team verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Grand National Team. Grand National Team zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Grand National Team neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

GRAND NATIONAL TEAM

Secretariaat:
Wijk 6-38, 8321 VB  URK
Mobiel: 06-1252 3608
E-mail : info@gnteam.nl

GRAND NATIONAL TEAM

Secretariaat:

Wijk 6-38, 8321 VB  URK

Mobiel: 06-1252 3608

E-mail : info@gnteam.nl

IBAN: NL91RABO0308491300

KvK: 64743411

Trainingslocatie

Horseteam

Staartweg 10

8322 ND Urk

 

Privacydisclaimer

ONZE SPONSOREN: